Topic: Geen categorie

Foto’s en scantijden

Onze vaste fotografe Connie Sinteur heeft op 4 plaatsen onderweg en bij de finish in Valkenswaard weer pachtige foto’s genomen. Je kunt ze bekijken via de link op http://www.diekirch-valkenswaard.nl/ons-netwerk/fotos/.

We hebben tevens de scanlijsten van alle gescande tijden per post op de website geplaatst onder deelnemers (http://www.diekirch-valkenswaard.nl/deelnemers/). U vindt hier per tocht de tijden per deelnemer. We verstrekken geen lijsten op aankomsttijd, omdat Diekirch-Valkenswaard een toertocht is en geen wedstrijd. Iedereen die de tocht heeft volbracht is voor ons een held


De coronaregels voor de Markt

Zoals elk evenement hebben wij morgen tijdens de Alternatieve Diekirch Valkenswaard ook te maken met de coronamaatregelen:

  1. De startopstelling wordt zodanig ingericht dat de renners 1.5 meter afstand kunnen houden. Met dranghekken en afzetlint wordt een slangvormige opstelling gemaakt (zoals bij de Efteling of Schiphol) en de renners moeten zelf via een scanpasje hun vertrek registreren.
  2. Gedurende de dag zijn er langs het parcours op de Markt geen staanplaatsen en zitplaatsen toegestaan. Het publiek dient plaats te nemen op de terrassen van de aanliggende horeca-gelegenheden
  3. Op de Markt staan dispensers om je handen te reinigen
  4. Er kunnen mogen geen springkussens e.d. geplaatst worden
  5. De deelnemers en vrijwilligers dienen zich aan de Covid-19 wet- en regelgeving te houden. Dus onder andere de 1.5 meter afstandsregel. Tijdens de fietstocht (treintjes) geldt deze niet. Direct na binnenkomst/finish wel.
  6. Verder gelden de basisregels voor iedereen:
    Klik dit document aan: 210728-basisregels-a4


Onze uitpijlers

De korte en de lange route wordt geheel uitgepijld. Dit betekent dat er ongeveer 310 km voorzien moet worden van pijlen. Onze pijlers zijn dan ook al vanaf woensdag bezig. Vandaag nog even de laatste loodjes.Bijna vol

Het gaat snel met de inschrijvingen. Op dit moment (24-8 om 21:28 uur) zijn er nog maar 30 plaatsen voor de lange route en 16 plaatsen voor de korte route beschikbaar. Dus als je mee wilt fietsen schrijf dan snel in!