Foto’s en scantijden

Onze vaste fotografe Connie Sinteur heeft op 4 plaatsen onderweg en bij de finish in Valkenswaard weer pachtige foto’s genomen. Je kunt ze bekijken via de link op http://www.diekirch-valkenswaard.nl/ons-netwerk/fotos/.

We hebben tevens de scanlijsten van alle gescande tijden per post op de website geplaatst onder deelnemers (http://www.diekirch-valkenswaard.nl/deelnemers/). U vindt hier per tocht de tijden per deelnemer. We verstrekken geen lijsten op aankomsttijd, omdat Diekirch-Valkenswaard een toertocht is en geen wedstrijd. Iedereen die de tocht heeft volbracht is voor ons een held